Inkscape – Zasněžený text

V tomto článku se seznámíme s tím jak v programu Inkscape vytvoříme speciální zasněžený text. Kliknutím na obrázek si můžeme daný obrázek zvětšit.

Nejprve si připravíme pracovní plochu, tj. po spuštění programu Inkscape si plochu vycentrujeme takto (pomocí klávesy 5 na numerické klávesnici nebo :

Jakmile toto máme, tak zvolíme nástroj pro psaní textů (  na levém nástrojovém panelu). Napišme text „Veselé Vánoce“ a pomocí černé šipky ( 1. na levém nástrojovém panelu nebo klávesou F1) vyberme tento text a upravme jeho velikost tak, aby se vešel na pracovní stránku v programu.

Vyberme text a pomocí CTRL+D tento text duplikujte. Duplikovaný text přesuňte pod horní text jako na obrázku níže (přesouváme tak, jako bychom přesouvali normální text).

Vyberme horní text opět pomocí černé šipky a klikněme na barvu v dolní části barev – například skořicovou.

Nyní vyberme nástroj na tvorbu Beziérových křivek . Tento nástroj využijeme společně s klávesou CTRL. Pokud totiž držíme klávesu CTRL s tímto nástrojem můžeme kreslit křivky přesně podle textu a vytvořit, tak kolem textu speciální obal, který budeme potřebovat na tvorbu stínu. Pokusme se tedy o vytvoření obalu na spodním černém textu. Držme CTRL a nakresleme „lodičku“ kolem černého textu viz obrázek níže.

Vyberme samotný černý text opět pomocí černé šipky a nahoře v menu vyberme možnost „Křivka“ viz obrázek níže.

Dále zvolme možnost „Objekt na křivku“ (můžeme také využit zkratku po vybraní textu Shift+CTRL+C).

Dále vyberme stejným způsobem „lodičku“ a klikněme v nástrojích na „Objekt“ -> „Zrušit seskupení“ (nebo zkratku Shift+CTRL+G).

Nyní potřebujeme vybrat jak text, tak „lodičku“, tj. vyberme první text v lodičce a poté podržme klávesu Shift a vyberme i „lodičku“ jako na obrázku níže.

V nástrojích zvolte „Extenstions“ -> „Změna křivky“ -> „Obálka“. Vytvoříme si tak stín textu, viz níže.

Klikněme na lodičku a lodičku smažme. Nechme pouze text (jakoby stín). Tento text přesuňme nad skořicový text a zvolte „Objekt“->“Přesunout dospod“ (nebo klávesou „Pagedown“ či „End“). Nyní stín textu upravme pomocí šipek tak, aby text vytvářel dojem stínu jako na obrázku níže a přesně srovnejme na jednotlivá písmenka skořicového textu.

Jako na obrázku níže nakresleme žlutou elipsu přes náš text se stínem a poté přesuňme dospod jako na vedlejším obrázku.

      

Vyberme elipsu  černou myší a klikněme na „Objekt“->“Výplň a obrys“ (nebo zkratkou Shift+CTRL+F). Otevřel se nám vedlejší boční panel jako na obrázku níže.

V tomto panelu najděme hodnotu pro „Blur“ (neboli rozmazání). Do políčka úplně vpravo vedle této hodnoty napišme 10 a potvrďme klávesou Enter. Vznikne nám rozmazání elipsy jako na obrázku níže.

Panel „Výplň a obrys“ můžeme zavřít křížkem vpravo u tohoto panelu. Již ho nebudeme potřebovat. Nyní prosím z panelu nástrojů vyberme nástroj pro kreslení obdélníku  a nakresleme černý obdélník přes naši žlutou elipsu s textem a přesuňme ho opět dospod – děláme to proto, abychom mohli elipsu změnit na bílou a byla viditelná.

    

Nyní vyberme žlutou elipsu a změňme její barvu na bílou jako na obrázku níže.

Vyberme skořicový text a v horní nástrojové liště zvolte „Filters“->“Materials“->“3D wood“ text se změní jako na obrázku níže.

Nyní už nám zbývá poslední věc. Opět zvolme upravený skořicový text. Klikněte na „Filters“->“Protrusions“->Snow crest…“ a jako na obrázku níže nastavme

„Drift size (zasněžení)“ na 1,9 a zvolte live preview. Jakmile to budeme mít dejme „Použít“.

Tímto jsme dokončili svůj vlastní speciální zasněžený text. Viz obrázek níže. Doufám, že se Vám návod líbil. 😉

Napsat komentář